Dudun Holidin: Dibela Moal Codeka, Dipercaya Moal Sulaya

0
7

BANDUNG, journalbroadcast.co -||- Drs. Dudun Holidin anu nelah Mang Dudun, keur di Angkatan Muda Silihwang (AMS) Kosogoro, jeung Golkar geus teu bireuk deui.

Inyana kaasup tokoh anu dipikaserab ku baladna. Umur geus nyedek ka 59 tahun.

“Pamungkas abdi ancrub dina politik lamun taun ieu teudiparengkeun deui, seja istirahat pikeun ngabakti ka Gusti, margi tetela geus teu diizinan ngabakti ka Nagri.”

Kitu saurna nalika Silaturahmi kulawarga besarna di bumina Jl. AdiTulip No.6 Komplek Adipura 2. Poe Jumaah, Tanggal 2 Juni 2023.

Kulawarga Drs. Dudun Holidin

Dina spandukna diserat DIBELA MOAL CODEKA, DIPERCAYA MOAL SULAYA. Lain janji kiwari tapi tibaheula sajeroning ngojay dina sagara politik, Mang Dudun resep ngabela kanu leutik nyaah ka balad, ngayun ka musuh.

Leuleus jeujeur liat tali. Naha loba anu codeka nu dibela ku rahayatna?

Naha aya anu sulaya janjina sanggeus didukung?

Leuleus jeujeur liat tali. Naha loba anu codeka nu dibela ku rahayatna?

Naha aya anu sulaya janjina sanggeus didukung?

Kiwari idialisme saukur jadi dongeng jeung kacapangan rahayat geus pusing teu sanggup nganalisa politik ahirna loba anu make jalan pintas ku politik capitalis.

Inyana midang kanggo dapil 4 kota Bandung Kecamatan Buah Batu, Bandung Kidul, Rancasari, Cinambo, Gedebage sareng panyileukan. Napak dina pamuka Rajag Wangsit Silihwangi.

“Pun sampun Kula Jurungkeun” Neda Pangjurung ti warga sareng wargina.

Rahayat oge geus teu ngarasa salah cumarita “Kahartos tapi teu acan karaos”. Money politik kacida ngarukaksakna alam demokrasi diurang.

Sanajan nu mere diancam di black list jeung nu narima diancam hukuman panjara. Tetep zaman geus edan. Rahayat masih kabeuli sorana ku money politik.

Taya nu balewat tangan tur taya nu digusur tina korsi kakawasaan sanajan loba buktina.

Nalika diwawancara mang Dudun pernah ngajawab, “Aya dua hal nu kudu dipikiran, balik deui ka sistem demokrasi terpimpin, atawa rahayat dicerdaskeun kecerdasanna urusan politik.”

Hal ieu mangrupakeun dua hal anu hese dipilampahna.

Mencerdaskan kahirupan bangsa ku sistem lulus saratus persen wae mustahil generasi atawa rahayat kahareupna bakal sanggup mibanda kacerdasan sagemblengna.

Balik deui ka demokrasi terpimpin oge bakal hese sabab keur anu loba duit mah nguntungkeun pisan rahayat bisa dibeuli ku duit teh.

Hal ieu nu ngalantarankeun sulayana janji anggota DPR ka rahayat tur mihak ka donatur. Da sora rahayat mah geus dibeuli ku duit.

Janji saukur pamoles biwir wungkul da lamun teu dibarengan ku sembako atawa ampow mah kapan saha pirakyateunna anu bakal percaya.

Kumaha ari mang Dudun? Katangen dina kekecapanna “Lamun dipareng jadi sim kuring moal nguciwakeun sepuh para pinisepuh, Sim Kuring ngadu’a wios teu janten tinimbang kudu ragrag darajat tina dewan anu terhormat jadi dewan anu khianat.”

Hal ieu matak ngagolak rasa anu nyaah ka bangsa jeung nagara. Naha rek terus diwakilan ku jelema biadab nepi ka ancurna ieu nagara.

Atawa aya pitulung tinu Maha Agung pikeun ngangkat darajat anu seja berjuang babarengan. Pun Kula Jurungkeun.

Kitu ceuk Rajah wangsit Silihwangi. Muga ngajurung ka Mang Dudu. *Mang dudun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here